Adatvédelmi nyilatkozat

Az ELMS Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság fontosnak tartja az Ön adatainak védelmét. Adatvédelmi nyilatkozatunk rendelkezik arról, hogyan kezelhetjük az Ön adatait. Kérjük, ismerkedjen meg adatkezelési gyakorlatunkkal, és forduljon hozzánk esetleges kérdéseivel. A nexiuslearning.com-ot címen elérhető weboldalt az ELMS Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.13-10-041121, 2030 Érd, Retyezáti utca 46.; adószáma: 22777375-2-13) üzemelteti. Online szolgáltatásainkkal kapcsolatos felhasználási feltételekről és további adatvédelmi nyilatkozat nyilatkozatunkról kapcsolódó oldalainkon tájékozódhat.

  1. Személyes adatok és felhasználásuk

Személyes adatnak minősül az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A weboldalon Az ELMS Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: ELMS) által meghirdetett álláshirdetésekre beadott jelentkezések során magadott adatokat (a továbbiakban: Jelentkezés Során Megadott Adatok) az ELMS kezeli. A Jelentkezés Során Megadott Adatokhoz az ELMS adatkezelés céljának megvalósításában résztvevő munkatársai, vezetői, valamint az ELMS számítógépes rendszerének kezeléséhez és működtetéséhez kapcsolódó informatikai feladatokat ellátó munkatársak férhetnek hozzá.

  1. Adatszolgáltatás, megosztás harmadik fél felé

Az ELMS harmadik személyeknek az Ön személyes adatait a kifejezett, írásbeli beleegyezése nélkül - a kötelező adatszolgáltatás esetén kívül - nem továbbítja. Az ELMS az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy céljainak érdekében nem használja fel, és azokkal semmilyen egyéb módon nem él vissza.

  1. Kötelező adatszolgáltatás

Előfordulhat továbbá, hogy az ELMS-nek jogszabályi előírás alapján hatóságok vagy kormányzati szervek részére át kell adnia az Ön személyes adatait. Átadhatunk továbbá Önnel kapcsolatos személyes adatokat akkor is, ha ezt nemzetbiztonsági, jogérvényesítési vagy egyéb közérdekű szempontból szükséges. Az ELMS a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

  1. Adatvédelemmel kapcsolatos kérdések

Az ELMS az adatok kezelését az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény előírásainak megfelelően végzi. Az ELMS minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében. Az ELMS a nyilvánosan hozzáférhető számítógépek háttértárolóin sem tárol olyan személyes adatokat, amelyeket nem a nyilvánosság számára szánnak.

  1. Kérdések, észrevételek

Kérdéseivel vagy észrevételeivel, esetleges panaszaival a support@nexiuslearning.com e-mail címen keresheti meg az ügyfélszolgálatot.